گزگن !

بدون شرح!

آببر به ماسوله گروه گزگن و گروه دماوند 4/6/2009 (قسمت سوم)

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1388/07/09ساعت 11 AM  توسط مرتضی خرمی  | 

آببر به ماسوله گروه گزگن و گروه دماوند 4/6/2009 (قسمت دوم)

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1388/07/01ساعت 7 PM  توسط مرتضی خرمی  | 

آببر به ماسوله گروه گزگن و گروه دماوند 4/6/2009 (قسمت اول)

+ نوشته شده در  شنبه 1388/06/21ساعت 7 PM  توسط مرتضی خرمی  | 

خراسانلو - علی آباد - پیله ورین - ماقلاوا 28/5/2009

+ نوشته شده در  شنبه 1388/05/31ساعت 7 PM  توسط مرتضی خرمی  | 

گودر - انجلین - مغول آباد 22/5/2009

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1388/04/31ساعت 5 PM  توسط مرتضی خرمی  | 

مطالب قدیمی‌تر